עיצוב סביבה לימודית
לבית הספר ולכיתות
במהירות ובקלות

אתי אלטחן - מעצבת גרפית
נייד 054-5773391
דוא"ל ety.criety@gmail.com

סביבת למידה

סביבת למידה

עיצוב חזון בית ספרי, בית ספר ״שקד״, אשדוד