עיצוב סביבה לימודית
לבית הספר ולכיתות
במהירות ובקלות

אתי אלטחן - מעצבת גרפית
נייד 054-5773391
דוא"ל ety.criety@gmail.com

אנגלית

אנגלית

חדר אנגלית – בית ספר ״גאולים״ , אשדוד