עיצוב סביבה לימודית
לבית הספר ולכיתות
במהירות ובקלות

אתי אלטחן - מעצבת גרפית
נייד 054-5773391
דוא"ל ety.criety@gmail.com

חדר קיימות

חדר קיימות

חדר קיימות – בית ספר ״אחדות״ , אשדוד