עיצוב סביבה לימודית
לבית הספר ולכיתות
במהירות ובקלות

אתי אלטחן - מעצבת גרפית
נייד 054-5773391
דוא"ל ety.criety@gmail.com

חברת הילדים, בי"ס "יחד" אשדוד

מרחב חברת הילדים בבית ספר "יחד", אשדוד