עיצוב סביבה לימודית
לבית הספר ולכיתות
במהירות ובקלות

אתי אלטחן - מעצבת גרפית
נייד 054-5773391
דוא"ל ety.criety@gmail.com

מרחב קיימות, בי"ס "אחדות"

עיצוב בנושא איכות סביבה בבית ספר "אחדות" אשדוד

בפרוייקט זה עיצבתי לוח בנושא קיימות ואיכות סביבה. הסביבה הייתה אמורה לשרת שכבת גילאים ב-ו. בלוח שולבו תכנים הנלמדים ומתאימים לתכנית הלימודים במדעים. כמו כן שולבו לוחות משחק אינטראקטיביים המהווים חזרה וסיכום לידע הנלמד. הלוח עוצב באלמנטים של יער גשם .