עיצוב סביבה לימודית
לבית הספר ולכיתות
במהירות ובקלות

אתי אלטחן - מעצבת גרפית
נייד 054-5773391
דוא"ל ety.criety@gmail.com

חדר מורים, בי"ס "קציר" קציר

עיצוב חדר מורים בבי"ס "קציר, קציר

חדר לפני

חדר אחרי