עיצוב סביבה לימודית
לבית הספר ולכיתות
במהירות ובקלות

אתי אלטחן - מעצבת גרפית
נייד 054-5773391
דוא"ל ety.criety@gmail.com

חדר מורים, בי"ס "צפרירים" אשדוד

עיצוב חדר מורים בבי"ס "צפרירים" אשדוד

החדר לפני ואחרי העיצוב

 לפני

 אחרי