עיצוב סביבה לימודית
לבית הספר ולכיתות
במהירות ובקלות

אתי אלטחן - מעצבת גרפית
נייד 054-5773391
דוא"ל ety.criety@gmail.com

מבואה, מעון "צופיה" יבנה

פרוייקט מעון "צופיה"

בפרוייקט ייחודי זה התבקשתי לעצב את כל מרחב המסדרונות. התאמתי את התכנים והעיצוב לאופיו המיוחד של מעון "צופיה" אשר בו לומדות רק בנות. עיצבתי לוגו חדש המעביר את המסר של המקום. הנושאים העצוביים הותאמו לתכנים הלימודיים :קיר לאום היסטורי, לוח העצמה נשית, לוח העצמה אישית, קיר חזון והאני מאמין הבית ספרי, קיר חגים ועונות, קיר אמנויות וקיר הודעות. החומרים הותאמו לאופי המקום