עיצוב סביבה לימודית
לבית הספר ולכיתות
במהירות ובקלות

אתי אלטחן - מעצבת גרפית
נייד 054-5773391
דוא"ל ety.criety@gmail.com

תקשורת בינאישית, בי"ס "נווה אילן"

A

עיצוב מרחב בבי"ס "נווה אילן" אשקלון

ייחודיות בית ספר "נווה אילן" הוא טיפוח התקשורת הבינאישית . בית הספר רצה לתת ביטוי חזותי במרחב הכניסה לנושא זה. במרחב הכניסה עצבתי את חזון בית הספר בהתאם לרוח המשפט המבטא את המוטו שלו "והיה כעץ השתול על פלגי מים אשר פריו יתן בעיתו ועלהו לא יבול וכל אשר יעשה יצליח" (תהילים א',ג') ארבעה ערכים חשובים עוצבו בהתאם לתכנית הלימודים בליווי פתגמים ואיורים. עיצוב הקיר הביע קלילות זרימה צמיחה והתפתחות. בטאתי זאת באמצעות הגלים וארבעת הצבעים המייחדים כל ערך. במרכז המרחב עוצבה התפילה לשמירת הלשון תפילה הנאמרת בבית הספר כל בוקר.