עיצוב סביבה לימודית
לבית הספר ולכיתות
במהירות ובקלות

אתי אלטחן - מעצבת גרפית
נייד 054-5773391
דוא"ל ety.criety@gmail.com

מנהיגות ומורשת "נאות אשקלון"

A

עיצוב בי"ס "נאות אשקלון"

בפרוייקט ייחודי זה בשיתוף הרכזת שמחוני ומנהלת בית הספר הגב' דניאלה תורג'מן התבקשתי לעצב את מרחב בנושא מנהיגות ומורשת ארץ ישראל. קיר מורשת הוקדש לזכרה של המנהלת עליזה מימון ז"ל שדגלה בהנחלת מורשת הארץ ואהבת המדינה. הלוחות משקפים את הערכים הלימודיים שעליהם מתחנכים תלמידי בית הספר.