עיצוב סביבה לימודית
לבית הספר ולכיתות
במהירות ובקלות

אתי אלטחן - מעצבת גרפית
נייד 054-5773391
דוא"ל ety.criety@gmail.com

"דו קיום" חטיבת אורט עכו

פרוייקט גשרים לשלום, תיכון "אורט", עכו

בפרוייקט ייחודי שנלמד בבית הספר רצו לייחד קיר בנושא "גשרים לשלום". הרעיון שעמד מאחורי העיצוב היה לתת ביטוי ויזואלי שישקף את העשייה הבית ספרית בין בית הספר היהודי ברמת גן לבית הספר הערבי בעכו. הכרזה עוצבה בצבעוניות בשתי שפות. במרכז הכרזה סמל הגשר הנתמך ע"י הערכים החשובים המבטאים את רעיון הפרוייקט. יונות שלום עפות משני צידי גשר מכיוון המשפט "אני ואתה נשנה את העולם".