עיצוב סביבה לימודית
לבית הספר ולכיתות
במהירות ובקלות

אתי אלטחן - מעצבת גרפית
נייד 054-5773391
דוא"ל ety.criety@gmail.com

מרחב כיתות א'-ב', בי"ס "דרור" ירושלים

עיצוב מרחב א'-ב' בי"ס "דרור ירושלים"

בפרוייקט ייחודי זה התבקשתי לעצב את מרחב כתות א' -ב'. עוצבו מספר לוחות בנושא שפה , חשבון וקריאה. העצוב הותאם לתכנים הלימודיים .