עיצוב סביבה לימודית
לבית הספר ולכיתות
במהירות ובקלות

אתי אלטחן - מעצבת גרפית
נייד 054-5773391
דוא"ל ety.criety@gmail.com

מרחב כיתות א' בית ספר "נאות אשקלון" אשקלון

A

עיצוב בי"ס "נאות אשקלון"

בפרוייקט ייחודי זה התבקשתי לעצב את מרחב כתות א' . עוצבו מספר לוחות בנושא שפה , חשבון וקריאה. בנוסף עוצבו במסדרונות לוח לאום ולוח מורשת. העצוב הותאם לתכנים הלימודיים .